BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!


בקשה לקבלת מענק חזרה לעבודה.


לקוח נכבד. 

מדינת ישראל החליטה לתת מענקים למעסיקים אשר ישיבו עובדים לעבודה אולם כדי לקבל את המענק החודשי ולא לטעות בשידורים יש להקפיד על כול התהליך  .

כדי להקטין את כמות הטעויות , אבקש לקרוא בעיון את הדברים.

לא נגיש בקשות למעסיקים אם לא יבצעו את הפעולות המבוקשות, כדי שלא נביא לידי טעות כמעט בלתי הפיכה.


כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם שלושה גורמים צריכים לשתף פעולה.

1.      אתם המעסיקים

2.      העובדים

3.      והמשרד שלנו שיהיה הגוף המסייע.

 

 

שלב א'

 

1.      הורד את קובץ -להורדת הקובץ לחץ כאן ומלא במדויק את כול הפרטים של העובדים .

2.      פתח גישה לאתר  רשות המיסים כמעסיק –(כולל סיסמא וקוד)

3.      תדרכו את העובדים שהם אמורים לקבל מסרון ולאשר (-לכן יצטרכו לפתוח שם משתמש וסיסמה ברשות המיסים)

 

 

שלב ב'

 

1.      בוחרים מסלול מענק

מסלול א' יוני עד ספטמבר מיועד למעסיקים שהחזירו את רוב העובדים מחודש מאי ואילך.

מסלול ב' יולי עד אוקטובר מיועד למעסיקים שהחזירו את עובדים מחודש יוני ואילך.

את בחירת המסלול נעשה ביחד אתם תצטרכו להיות עם תכנון אופרטיבי מתי עתידים להחזיר עובדים.

כדי שנוכל להיכנס לסימולטור ולסייע לכן התשובה שלכם :" מאיפה אני יודע מתי אני אחזיר עובדים" לא תתקבל לא תשערו לא נבחר מסלול לא נגיש בקשה למענק. (צריך ללמוד להחליט גם באי ודאות).

2.      שולחים לנו אקסל עם פרטי העובדים שהחזרתם לעבודה (תצטרכו לעשות את זה כל חודש.

בתוספת הצהרה שכול הפרטים שמסרתם נכונים ואתם מייפים את כוחנו לשלוח את הנתונים בשמכם (מצורף אקסל וטפסי הצהרה).

 

שלב ג'

לאחר שעודכנו הפרטים ובחרתם את המסלול, נשלח בשמכם את הבקשה.

 

שלב ד'

העובד יקבל מסרון מרשות המיסים (כדי שהעובד יוכל לתקשר עם רשות המיסים עליו להיכנס לאתר רשות המיסים וליצור קוד וסיסמה) יצטרך לענות על שאלון קצר ואחריו לאשר.

 

שלב ה'

קבלת המענק לבנק.

 

עיקרים לקבלת המענק (מבלי להיכנס להגדרות)

1.      עובד שהחזרתם עד 31.05.2020 תקבלו עבורו מקסימום ל 4 חודשים 875 ₪ כל חודש (גם אם פוטר או יצא לחל"ת  לאחר חודש, לא מקבלים הלאה אבל לא מחזירים את מה שהתקבל) עד ספטמבר.

2.      עובד שהחזרתם מ 01.06.2020 תקבלו מקסימום למשך 4 חודשים 1,875 ₪ כל חודש עד אוקטובר.

3.      מעסיק זכאי - פתח תיק ניכויים עד 28.2.20 ולא סגר עד 31.5.20

4.      עובד זכאי בקווים כלליים

5.      א. שכרו מעל 3,300 ₪ .

ב. לא בעל שליטה.

לא קרוב משפחה שהתחיל לעבוד מפברואר 2021 אם התחיל קודם זכאי.

6.      גיל בין 18-67, במקרים מסוימים גם מעל גיל 67.

7.      היה מובטל או בחל"ת.

8.      הגדרות אלו הם בקווים כלליים אנחנו נבדוק כל עובד אם עומד בהגדרות המדויקות לפני שידור.

לסיכום: הפעולות הללו דורשות מאיתנו זמן רב ומאמץ ודורש שיתוף פעולה הדוק שלכם.

לכן עשו את כל המאמצים כדי שנוכל לתת לכם שירות טוב ותקבלו את המגיע לכם.

 

הערות כלליות:

1.      אל תחזירו עובד שאתם לא צריכים בגלל המענק, השכר שלו גדול שבעתיים.

2.      אל תעכבו חזרה של עובדים לעבודה כדי לקבל מענק גדול יותר, זה פוגע בהתנהלות העסק.

3.      בשום אופן אל תעסיקו עובד בחל"ת ללא דיווח מידי על חזרה לעבודה ("נדווח עוד כמה ימים" ) מלבד היות הדבר עבירה  על החוק  העובד אינו מבטוח בפגיעה בעבודה ואם חלילה יקרה לו משהו בעבודה התוצאה מבחינתכם לא פחותה מאסון.

 

תנהגו בתבונה, כלכלו את מעשיכם שמרו על עצמכם בריאים.

 

נמשיך להיות לצידכם כרגיל גם בתקופה קשה זו.

טואול הקמת אתרי אינטרנט