BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!


מידע מקצועי לתום שנת המס 2021

לקוחות יקרים!

שנת 2021 הגיעה לסיומה ואנחנו רוצים שתהיו מעודכנים - מצורף קטלוג מידע לתום שנת המס 2021 בנושאים הבאים -

1.רשימת מסמכים לדוח השנתי
2.מבזקים
3.פעולות לביצוע לפני תום שנת המס
4.הפקדות לביטוחים לעצמאים ובעלי שליטה
5.פעולות לביצוע במישור הפסיבי
6.הוצאות מוכרות ומדרגות מס 
7.החוק להגבלת השימוש במזומן

לפירוט הקטלוג המלא - לחץ כאן

בנוסף, מצורפים ליניקים לנספחי עזר:

נספח א'- גיליון ספירת מלאי (filesusr.com)
נספח ב'- גיליון ספירת מלאי (filesusr.com)
נספח ג'- גיליון ספירת מלאי (filesusr.com)
נספח ד'- גיליון ספירת מלאי (filesusr.com) 


מידע מקצועי לתום שנת המס 2021
טואול - בניית אתרים