BARAM GROUP דואגים לשקט שלך!

יעוץ מס

יעוץ במיסוי תאגידים

יעוץ מס שוטף, תכנון חבות המס ומתן חוות דעת למציאת פתרונות מס המותאמים לאופי הפעילות ולצרכי הלקוח וייצוג מול הרשויות.

יעוץ במיסוי יחיד

ליווי יחידים בכל היבטי המס, מציאת פתרונות מס רלוונטיים וייצוג מול הרשויות. 

יעוץ במיסוי בינלאומי

יעוץ ,תכנון ובניית אסטרטגיית מיסוי חכמה, יעילה ולגיטימית. בדיקת כדאיות לביצוע מהלכים, מציאות פתרונות מס למניעת תשלום מס כפול, ומתן חוות דעת מקצועית ומקיפה בתחומים הרלוונטיים.

יעוץ במיסוי מקרקעין

תכנון מס יעיל וחכם בפרויקטים מורכבים כדוגמת: תמ"א 38, פינוי ובינוי וכו', המתחשב בכל הגורמים הרלוונטיים וצרכי הלקוח.

יעוץ, ליווי וייצוג מול רשויות המס ליצירת תוצאה אופטימלית.


גילוי מרצון

גילוי מרצון מאפשר לכל אזרח במדינה המחזיק בהכנסות או כספים אשר אינם מדווחים, לפנות בבקשה לרשות המיסים לתיקון הדיווחים הקיימים תוך דיווח על עסקאות ונכסים בחו"ל – ובכך להימנע מחקירה, הגשת כתב אישום פלילי וכו'.


מיסוי פנסיוני וקופות גמל

מיקסום הניכוי וזיכוי המס בהפקדות לאפיקים פנסיונים.

מזעור חבות המס בעת משיכה או פרישה.

טיפול מול רשויות המס בעת פרישה ו/או במשיכת כספים.טואול הקמת אתרי אינטרנט